Fortsetter oppsøkende arbeid i prostitusjonsmiljø

Det treårige «Ta Vare»-prosjektet for kvinner i ulike prostitusjonsmiljø er nå avsluttet. Inntil videre fortsetter likevel det oppsøkende arbeidet, men i begrenset omfang, opplyser Kirkens Bymisjon i Bergen.