Vil rive «terrorgjerdet»

Byrådet i Bergen vil fjerne sikkerhetsgjerdene rundt Bergen havn. Se btv-innslag