Får kjeft etter anbodsrot

Øygarden kommune får kjeft etter revisjon for å bryte anbodsreglane. I ti år har same selskap levert konsulenttenester utan anbodsrunde.