Innvandrere bruker fastlegen

97,3 prosent av innvandrerne i Bergen har fått fastlege, og 80 prosent har benyttet fastlegen.