Tankane i lufta under eksperiment

Vest Tank brukte ein metode dei aldri tidlegare hadde utført i full skala, då dei to tankane gjekk i lufta i Gulen. Prosessen hadde berre blitt prøvd i laboratorium.