Vått og kaldt og svømmedyktige overalt

Mamma, pappa og svømmekurs. Sånn lærte de glade baderne i Tømmervågen å svømme.