- Stopp kjeklingen!

Fylkestinget er lei av kjeklingen som har foregått i dagevis mellom Bergen kommune og Samferdselsdepartementet.