H gir mening lokalt

Filosofilektor Egil H. Olsvik skriver om Høyre i Bergen.