Norske studenter har aldri hatt det bedre

Norske studenter har best studiefinansieringsordning i Europa, og størrelsen på studielånene øker. Samtidig er det også færre som har problemer med å betale tilbake lånet.