150 barnehager forurenset

Kommunen blar opp i storstilt rensekampanje.