Skjerper tilsyn etter dopavsløringer

  • Det skal ikke forekomme at barn blir lært opp til å bli rusmisbrukere i barnevernets regi, fastslår ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Haktor Helland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Det som blir beskrevet i BT lørdag var vi ikke kjent med før fredag, men opplysningene var så alvorlige at vi tok fatt i saken samme dag, sier Helland. Regjeringen ber om rustilsyn på alle institusjoner i Norge, og innkaller til hastemøte etter dopavsløringene i Hordaland.

Over hele landet

Allerede fredag tok departementet kontakt med direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Ann-Marit Sæbønes. Det blir møte mellom departementet og direktoratet i løpet av kommende uke.

  • Dersom rusbruken er så åpenlys som det som er beskrevet i denne konkrete saken, må det gjøres noe med rutinene. Slike ting som dette skal ikke skje, sier ekspedisjonssjefen.

Han minner om at regelverket åpner for å gjøre ransakinger når en har mistanke om at det finnes rusmidler på institusjonene.

— Da må personalet følge opp. Dersom det står hasjpiper inne på en institusjon, må de jo være kjent med problemene, sier Helland.

I tillegg til å kalle inn direktøren for direktoratet, har departementet gitt Fylkesmannen i Hordaland i oppgave å foreta et ekstra tilsyn ved institusjonen det er snakk om.

Men ifølge Helland vil de ikke stoppe med det.

  • Vi vil ta opp dette med samtlige fylkesmenn som har tilsynsansvaret for slike institusjoner i Norge, sier Helland.

Han forklarer at de vil be fylkesmennene være spesielt oppmerksomme på problematikken knyttet til rus i institusjonene i tilsynene de gjennomfører i tiden fremover.

— Målet er å avdekke om dette faktisk skjer også andre steder i landet. Vi vet ikke, men kan ikke utelukke det, sier ekspedisjonssjefen.

Fylkesmennene skal ha minst fire slike tilsyn på hver institusjon i løpet av et år.

- Offentlig omsorgssvik

  • Er det ikke paradoksalt at barn utvikler rusproblemer når de kommer under barnevernets omsorg?
  • Det er ikke bare paradoksalt, dette kan vi ikke leve med. Dersom barn får rusproblemer fordi de er i barnevernets omsorg, så kan det være snakk om offentlig omsorgssvikt, sier Helland.

Han mener at lover og forskrifter er gode nok, men innser at problemene ikke er enkle å løse.

  • Selv om en også har anledning til å låse dører, så skal ikke barn vokse opp innelåst. Det er viktig å ta i bruk riktige virkemidler, sier ekspedisjonssjefen.

Han erkjenner at smitteeffekten er stor dersom unge uten ruserfaring kommer sammen med dem som har utviklet rusproblemer.

  • For å unngå at barn læres opp i rus, må en være veldig bevisst på hvordan en setter sammen de gruppene som er på institusjonene, sier Helland.
  • Hvorfor tror du at det er utenforstående, og ikke Bufetat selv som har avdekket dette?
  • Nei, det vet jeg ikke, men det vi nå skal se på er blant annet om rutinene for å avdekke slike forhold er gode nok, sier Helland.

Les mer i Bergens Tidende

Foreldrene til 17-åringen ber om å få møte statsråder

(BTs papirutgave søndag 22. februar 2009)

Publisert:
STORE PROBLEMER: Foreldrene til 17-åringen BT skrev om i går sier at de ikke ante hva de gikk til da de overlot ansvaret for gutten til barnevernet. - Vi sendte fra oss en gutt med problemer. Nå er han snart 18, og problemene er blitt mye større enn de var i utgangspunktet.