Abelaktige bergensere

Kan de ikke matte i resten av landet?