– Kan ikke bygge gjerder

Kommunen tror ikke det er mulig å få slutt på all omsetning av stoff der mange rusmisbrukere er samlet.