- Svakt ledd i stamvegnettet

I planmaterialet for ny veg Bergen-Os skriv Statens vegvesen dette om dagens E39: