Lite lekser - dårlig oppfølging

Norske lærere gir mindre lekser enn gjennomsnittet. De er enda dårligere på oppfølging.