Beklager pengebruk

I et brev til de ansatte beklager ledelsen ved Kunsthøgskolen at statens satser ble overskredet på en rekke turer for styre og ledelse.