Skiheiser til Miljødepartementet

Naturvernere og grunneiere ber nå om at planene om å bygge skiheiser i Myrkdalen overleveres miljøvernministeren.