Krasj i Samnanger

En kvinne er kjørt til Haukeland med brystsmerter og pustevansker.