Meir asfalt og fleire sjåførar

Fylkesbudsjettet er klart. Samferdsel får ein stor del av påplussingane.