Svensk kritikk mot for små sykehus

Farlige psykiske pasienter i Norge plasseres på for små avdelinger og behandles ofte av personell uten nødvendig spesialkompetanse.