Slepp sauene fri - det er vår

Ser de ikkje det? Alt det grøne? Så sprettent og saftig og innbydande at det ikkje er til å halde ut!