Mopedulykke i Fitjar

To mopeder kom mot en bil, en av dem traff fronten på bilen.