Aksjon mot Lisbeth Iversen

En håndfull fagorganiserte hadde møtt fram for å gi sin støtte til mistillitsforslaget mot Lisbeth Iversen i dag.