- Masseverving er bra

Valgforsker Frank Aarebrot mener kulturen i Norge gjør at en fortsatt omtaler politisk mobilisering som kupp.