Finske PC-er får stå i fred

På Gerby skole i Vasa står det en eller to PC-er i hvert klasserom.