• LEGGER NED: Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger ned 126 lensmannskontorer og oppretter syv nye. FOTO: Terje Pedersen / Scanpix

Legger ned 126 lensmannskontorer

126 av politiets tjenestesteder legges ned, og syv nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.