Transportnæring kan slippe krisebompenger

Byrådet skal sette i gang arbeid for å se hvordan transportnæringen kan slippe høyere bompenger på dager med dårlig luft.

Publisert Publisert

AKSJONERTE: Yrkessjåførene aksjonerte med en "kjør-sakte"-aksjon i morgentimene 14. desember. Byrådet har nå flere dialogmøter med bransjen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Norges Lastebileier-Forbund har truet med å gjenta sine «kjør-sakte»-aksjoner fra desember dersom byrådet øker bompengene på dager med dårlig luftkvalitet i Bergen.

Ikke alle yrkessjåførforbundene har stilt seg bak trusselmeldingen denne gangen. NHO Logistikk og Transport var med å lamme bergenstrafikken i morgentimene 14. desember i fjor, men har ikke skrevet under på den siste protesten – ennå.

– Vi er blitt invitert til dialog med byrådet og ønsker å ta den dialogen med byrådet først og høre hva de tenker. Konklusjonen om vi skal støtte noen videre protester må komme etter de samtalene og forhandlingene, sier Ove Tepstad.

Må være ryddige

Han er styreleder for Region Vestlandet i NHO Logistikk og Transport, og mener det er viktig å opptre ryddig i denne saken og diskutere før man slår fast at man skal demonstrere.

– Vi skjønner at Lastebilforbundet ønsker å protestere mot de ulike bompengeforslagene, og den bekymringen deler vi. Men vi må ha dialog først.

Da yrkessjåførene demonstrerte ved å kjøre sakte i morgenrushet i desember i fjor, var det i protest mot noen bompengeutredninger som var blitt kjent blant annet gjennom BT. Utredningene, som viser hvordan man kan doble bompengeinntektene ved å øke takstene og sette opp nye bomstasjoner, er imidlertid ikke foreslått eller vedtatt av noen politikere. Det er kun utredninger som er gjort av fagfolk for å vise frem inntektspotensialet.

Krisebompenger

Når Lastebilforbundet nå varsler nye demonstrasjoner, er det mot et forslag som faktisk er vedtatt av flertallet i bystyret. Det er nemlig slått fast at dersom det kommer varsel om helsefarlig luft i Bergen, så har byrådet anledning til å skru opp bompengene for å få ned biltrafikken på de aktuelle dagene. Da kan bompengene bli 225 kroner i rushtiden og 95 kroner ellers.

Styreleder Tepstad vil ikke si om de vil støtte demonstrasjoner mot slike krisetiltak også.

– Det må vi ta stilling til etter at vi har hatt møter med byrådet og se hva som ligger på bordet. Vi mener godstrafikk må behandles på lik linje med dem som tar bussen disse dager, og får fritak for bompengeøkningene. Vi er ikke imot bompenger, men de tilleggsavgiftene som foreslås.

Kan endre bomringen

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) påpeker at disse «beredskapstakstene» i bomringen på dager med dårlig byluft, sammen gratis kollektivtransport, er akuttiltak som skal sikre bergensernes helse.

– Alternativet er datokjøring eller dieselforbud, som vi synes er dårlige løsninger. Vi håper jo det blir få eller ingen dager vi må innføre disse krisetiltakene. Derfor må vi arbeide systematisk med å få et bedre kollektivtilbud, ringveier og færre gamle ovner i Bergen.

Samtidig viser byråden forståelse for at denne yrkesgruppen rammes av ordningen og ikke har alternative måter å bevege seg på de dagene med dårlig luft.

– Vi ser på mulighetene for unntak for tunge nyttekjøretøy på krisedager, siden det her ikke kan bruke gratis kollektivtransport. Dette vil imidlertid tidligst kunne iverksettes fra neste vinter.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Lammet bergenstrafikken i timevis

  2. Lastebilaksjonen virket fullstendig mot sin hensikt

  3. Rekordstor bompengeprotest

  4. Yrkessjåførene varsler nye aksjoner mot bompenger

  1. NHO
  2. Kollektivtransport
  3. Bompenger
  4. Bystyret
  5. Transport