Oversvømmelser og flom kan spre miljøgifter over store områder

Oversvømmelser og flom kan spre miljøgifter over store områder.