• AVDEKKER NYE FORURENSINGSKILDER: Dersom mulige kilder til miljøgifter forblir uregistrerte, kan det få katastrofale følger, advarer klimaforsker Torunn Hønsi ved Vestlandsforsking. FOTO: Ørjan Deisz

Manglende oversikt over miljøgifter kan få store konsekvenser i nær fremtid

Oversvømmelser og flom kan spre miljøgifter over store områder.