Møter kald skulder hos fylkesmannen

Denne statistikken vekker oppsikt i Statens Hus. Fylkesmannen i Hordaland omgjør langt færre klagesaker enn andre fylkesmannsembeter.

Publisert Publisert

IKKE LIKEBEHANDLET: - Vi tror at loven er lik for alle, men det vi ser er at den ikke blir håndhevet likt fra fylke til fylke, sier Kari Elster Moen, lokallagsleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL

  • Kari Pedersen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I fjor klaget 19 pårørende til fylkesmannen fordi kommunen ga avslag på søknad om støttekontakt. Ingen fikk medhold.

Fylkesmannen fikk 30 klagesaker på kommunale vedtak om omsorgslønn. Ingen vedtak ble opphevet eller endret.

Ni klagesaker handlet om praktisk bistand eller omsorgshjelp. Ingen saker ble snudd.

— Rettssikkerhetsproblem

— Det er et problem for rettssikkerheten at vi ikke får en reell prøving av kommunale vedtak, sier Kari Elster Moen, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Bergen.

I NFU har fylkesmannens behandling av klagesaker lenge vært et tema. Nå foreligger tall fra Helsetilsynet som viser at Moen og hennes medlemmer har et poeng: Fylkesmannen i Hordaland omgjør langt færre klagesaker innen helse og omsorg enn andre fylkesmannsembeter.

På landsbasis ble ca. 40 prosent av klager i omsorgssaker opphevet eller omgjort i 2014. I Hordaland ble nesten ingen saker snudd. Unntaket er klager på kommunal avlastning, der fylkesmannen grep inn i hver tredje sak.

— Vi er ikke mer urimelig

Kari Elster Moen sier mange pårørende vegrer seg for å ta belastningen som en klagesak er. Utfallet er gitt, viser andres erfaring.

— Vi synes jo at det er veldig rart at fylkesmannen i Hordaland så sjelden tar klager til følge. Vi tror at loven er lik for alle, men det vi ser er at den ikke blir håndhevet likt fra fylke til fylke, sier hun og legger til:

— Det er ikke grunn til å tro at våre pårørende er vanskeligere og mer urimelig enn pårørende andre steder i landet.

- Gått gale veien

Geir T. Søreide, som er fylkesleder I NFU, har inntrykk av at pårørende tidligere hadde lettere for å få medhold i klagesaker.

— Det har gått gale veien den senere tid, sier han.

Søreide minner om at pårørende til barn med nedsatt funksjonsnivå har en tyngre omsorgsoppgave enn foreldre flest.

— Å gå i krigen for sine barn og unge blir en ekstrabelastning, sier han.

Ikke sett tidligere

Hos fylkesmannen ble de overrasket over tallene fra Helsetilsynet. - Det er første gang vi har sett statistikken for vår klagebehandling sammenholdt med klagebehandlingen i andre fylker, sier seksjonsleder Øystein Breirem Jacobsen.

Les også

- Isoleres i egen bolig

Jacobsen har bedt Helsetilsynet sette klagebehandling på dagsorden neste gang embetene har en nasjonal samling. — Disse tallene gir oss en anledning til å se nærmere på vår egen praksis, sier han.Jacobsen sier hans avdeling er bevisst på å få sluttført klagesaken, i stedet for å sende den tilbake til kommunen.

- Ingen føringer

En annen forklaring kan være at Bergen, som utgjør halve Hordaland, har samlet all klagesaksbehandling i tre forvaltningsavdelinger. Det har hevet kvaliteten på kommunens vedtak, påpeker han.

Les også

Vil hjelpe slitne foreldre

— Oslo og Akershus, Rogaland og Trøndelag er også dominert av store kommuner. Hos fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk over 60 prosent av klagerne på støttekontakt medhold. Det tyder vel ikke på at forklaringen er den store, kompetente kommunen?- Klagesakene fra de andre store byene kjenner jeg ikke. Jeg kan bare snakke om Bergen i forhold til resten av Hordaland.

— NFU mener det er blitt vanskeligere å få gjennomslag de senere år. Er dere pålagt av fylkesmann Lars Sponheim å gi kommunene stor grad av selvstyre?

— Det ligger ingen slike føringer fra fylkesmannen. Vår lovlighetskontroll skjer her i denne avdelingen, sier seksjonsleder Jacobsen.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent