• VELT: Både trekkvogn og henger har veltet, og sperrer E16 på Bolstad. FOTO: ARNE HOFSETH

Lastebil veltet - skulle unngå hjort

E16 er åpen for trafikk.