— Vi har en målsetting om en punktlighet på 90 prosent, så dette er vi absolutt misfornøyd med, sier pressekontakt Inge Hjertaas i Jernbaneverket region vest.

Jernbaneverket har ansvaret for å holde linjen åpen. Bergensbanen kommer desidert dårligst ut av alle langdistansestrekninger i vinter. NSB annonserte tidligere med at det går alltid et tog. Denne vinteren har ikke det stemt på Bergensbanen.

Godsproblemer

Godstransportøren CargoNet sender hvert døgn ti-tolv godstog langs Bergensbanen.

— Vi lever av tillit, og da må banen være åpen, sier administrerende direktør Arne Fosen.

— Det er frustrerende når banen er stengt. Godstransport med tog er fortsatt konkurransedyktig mellom Bergen og Oslo, men hvis banen er ofte og lenge stengt, vil kundene våre vurdere andre transportmåter, legger CargoNet-direktøren til.

Da Ulrikstunnelen var stengt et halvt døgn tidligere i uken, sto hele ti godstog i ro, og ble kraftig forsinket.

Finse 1222 mister gjester

Turistnæringen på Finse har også merket problemene på Bergensbanen denne vinteren.

— Forsinkelser kan vi leve med. Gjestene våre kommer tross alt frem, men ikke i tide. Da er det langt verre når banen er stengt. Vi mister inntekter når gjestene ikke kommer. Senest i februar uteble en stor gruppe da banen var stengt på grunn av en avsporing. Vi synes ikke vi kan kreve betaling fra dem i slike tilfeller, og NSB og Jernbaneverket har vært uvillige til å erstatte inntektstapet vårt, sier daglig leder Maren Skjelde ved Finse 1222.

I vinterukene i januar, februar og mars i år har punktligheten svingt mellom 59 og 72 prosent. Et fjerntog er «i rute» dersom det er mindre enn seks minutter forsinket. Statistikken inneholder bare tog som faktisk har gått, og ikke innstilte avganger. Hadde de vært tatt med, ville vintertallene for i år ha vært enda dårligere.

Ikke snøen

Normalt er steinsprang og snøskred på vestsiden av fjellene skyld i de fleste togproblemene. Overraskende nok er ikke de ekstraordinært store snømengdene denne vinteren hovedårsaken til at Jernbaneverket har slitt med å holde Bergensbanen åpen.

— Stort sett har vi klart å rydde linjen for snø, sier Inge Hjertaas.

Feil ved signalanlegg og sporvekslere, avsporing, ødelagt skinnegang på grunn av bremsefeil, og nå i denne uken sprekk i munningen til Ulrikstunnelen. Det er de viktigste årsakene til at banen har vært stengt i kortere eller lengre perioder. Den lengste stengningen var på to og et halvt døgn etter en avsporing ved Haugastøl i februar.

— Alt er ikke Jernbaneverkets skyld. En del av stengningene skyldes feil på det rullende materiellet, sier Hjertaas.

Gammel

Banen mellom Bergen og Voss sto ferdig i 1883, hele Bergensbanen i 1909.

— Er banen foreldet?

— Det er ingen tvil om at det enkelte steder er tegn til alderdom, men det er gjort en god del med banen de siste årene. Vossebanen har fått flere nye parseller, og vi arbeider kontinuerlig med rassikring og drenering. Vi har fått tilført en økning i vedlikeholdsmidlene. Det betyr ytterligere utbedringer, sier Inge Hjertaas.