- Folk kjører nesten av veien når de ser det

Det første arkitektene gjorde, var å forkaste familiens skisser.