Mange i Høyre reagerte med sinne på gårsdagens førsteside i BT, der Venstre, KrF, SV og Byluftlisten fortalte at de har dannet en allianse for å få lagt Bybanen over Bryggen.

— Vi registrerer at disse partiene har en spesifikk agenda. Vi er kjent med deres standpunkt. Men det er altså 54 av 67 representanter i bystyret som har et annet syn på saken, sier Dag Skansen, gruppeleder for Høyre i bystyret.

Marita Moltu (KrF) tror det tallet ville vært helt annerledes hvis representantene ble stilt fritt.

— Dessuten håper vi å overbevise flere når vi legger frem saklige, gode argumenter, sier hun.

- Fyrer av kanoner

Trusselen om at småpartiene vil stille bybane over Bryggen som et krav i byrådsforhandlingene, svarer Skansen slik på:

— Jeg vil ikke foregripe forhandlinger. Det gavner ikke saken at vi fyrer av kanoner mot hverandre nå. Men det gjør det ikke lettere når de stiller opp så steile fronter.Skansen sier at det for Høyre er uaktuelt å støtte en bybanetrasé over Bryggen.

— Programvedtaket vårt fra 24. mars viser at vi har gitt opp Bryggen, og er enig om en løsning i Peter Motzfeldts gate. Det er prinsippet vi går for, sier han.

Suppekoking

Skansen sier at det har vært jobbet for å finne en god løsning på trasévalget til Åsane, og at utspillet fra småpartiene ikke bidrar til det.

— Jeg tror velgerne først og fremst mener at politikerne må komme til enighet. Dette bidrar ikke til pragmatiske og demokratiske løsninger. Man prøver å presse flertallet i bystyret til å gi seg. Det er veldig spesielt at et trasévalg skal tas ut av den demokratiske prosessen og brekkes på plass på den måten, sier han.Han fortsetter:

— Høyre har urettmessig blitt beskyldt for å ha mye rot i denne saken. Dette utspillet viser at det er andre som er med å koke denne suppen.

- Tunnel i bero

Tina Åsgård, SVs representant i komité for miljø og byutvikling, reagerer på uttalelsene til Harald Schjelderup (Ap) og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

— De snakker fremdeles om lang tunnel. Det står i sterk kontrast til svaret jeg fikk fra byråd Henning Warloe på forrige møte i komiteen. Der fremgikk det nemlig tydelig at noen rask sak om lang tunnel til Åsane ikke kommer, sier Åsgård.

Hun viser til at Warloe svarte at arbeidet med reguleringsplan for bybane for nord er stilt i bero, og at etaten har bitt seg merke i bystyrets ønsker.Bystyret vedtok nemlig tidligere i år en merknad der det ble bedt om kontinuerlig utbygging, god dekningsgrad og gjennomgående trasé for Bybanen i sentrum, slik at det er mulig for passasjerer å reise gjennom Bergen sentrum uten å bytte linje. Dette var et svar på byrådslederens tanker om en T-bane til Åsane.

Tolker ulikt

— Warloe var krystallklar på at hele Bybanen til Åsane er lagt i bero, og det bekreftet han på nytt da jeg stilte oppfølgingsspørsmål. Det er pussig at byrådsleder ikke er bedre informert om hva ansvarlig byråd på feltet jobber med, sier Åsgård.

Hun hevder at svaret innebærer at kun bybane langs Bryggen er realistisk. Det er Skansen helt uenig i.

— Jeg tolker svaret på en helt annen måte. Reguleringsplanen er stilt i bero inntil trasévalget er fattet. Peter Motzfeldts gate er utredet, så det er ikke vanskelig å velge den løsningen, sier Skansen.