• ØNSKJER HANDLING: - Vi som lovgjevarar bør ta ansvar og rydde opp i dette, seier Peter Christian Frølich (H) om spørsmålet om luftforureining frå båtar på Vågen. Han og stortingskollega Erik Skutle (fremst) vil ha støtte frå Hordaland Høgre for å få endra lova, slik at forureinande skip kan fjernast. FOTO: Ørjan Deisz

Lovendring for å kunne tømme Vågen for skip

Høgre-representantane Erik Skutle og Peter Christian Frølich vil endre lova for å kunne vise bort skip frå Vågen.