Det er en av de aktuelle diskusjonene i Mellom-Europa. Men med en årlig produksjon på ca. 130 milliarder kilowattimer, vil det ikke monne stort. Bare det tyske kraftforbruket alene er for eksempel på 600 milliarder kilowattimer.

Norge kan likevel spille en viktig rolle i et europeisk kraftsamspill. Vi har noe av den beste teknologien for flytende vindturbiner. Hvis vi utvikler og bygger thoriumbaserte kjernekraftverk, vil vi langt på vei oppfylle Europas ønsker om basiskraft og energilagring ved å kombinere vindkraft, vannkraft og kjernekraft. Samtidig kan vi bli storeksportør av elektrisk kraft og ny teknologi for thorium og vindturbiner. Det gir store muligheter for verdiskapning i Norge når petroleumsalderen tar slutt.