• HJERTESJEKK: - Jeg er imponert over behandlingen jeg får her på hjerteavdelingen, sier Torger Øye, som får sjekket hjertet sitt med ultralyd. Marina Kokkorina, som har gjort undersøkelsen, diskuterer funnene med avdelingsoverlege Kjell Vikenes. Bak står Mwanaidi Machano, som er hospitant på avdelingen. FOTO: Odd E Nerbø

Overtar legenes jobb

Køene blir kortere og flere kan få behandling når legene overlater arbeidsoppgaver til ingeniører og sykepleiere, mener landets sykehusledere.