• STUKKET: 57 barn og unge under 20 år har til nå blitt innvilget erstatning, på grunn av sykdom de har fått etter svineinfluensavaksineringen i 2009. FOTO: Rune Meyer Berentsen

408 har søkt om erstatning

Tallet på erstatningskrav etter svineinfluensavaksinen Pandemrix steg til 408 i 2013. 48 av sakene er fra Hordaland.