Slik ser verden på flyktningkrisen

Verdens store og små aktører ser svært forskjellig på den pågående katastrofen.