Det var høsten 2013 at en kvinne ble henvist til sykehuset på Stord. Fastlegen hennes hadde mistanke om svulst i tykktarmen og mulig spredning. «Haster», skrev fastlegen på henvisningen.

Mistanken skyldtes funn i en tidligere CT-undersøkelse av kvinnens mage.

Fastlegen anbefalte å undersøke kvinnen ved å føre en fiberoptisk slange opp i tarmen og dessuten ta vevsprøve.

Droppet undersøkelse

Men da kvinnen kom til sykehuslegen, mente han at det ikke var nødvendig med en slik koloskopi-undersøkelse. Det ble droppet, blant annet fordi denne undersøkelsesmetoden innebar fare for skader på tarmen.

— Også bildene fra røntgen og CT av tarmen ga grunn til å mistenke svulst. Det var imidlertid ikke mulig å fastslå dette uten undersøkelse med koloskopi. Statens helsetilsyn mener derfor at legens unnlatelse av å utføre koloskopi på denne pasienten, var et så alvorlig brudd på kravet til forsvarlig behandling, at det var nødvendig å reagere med en advarsel, sier Toril Sagen, fungerende fagsjef i Statens helsetilsyn.

Slo seg ikke til ro

Pasienten fikk så beskjed av legen om at hun kunne føle seg trygg på at det ikke var kreft, ifølge papirene fra fylkeslegen. I journalen står det ikke noe om legen planla å utgreie eller følge opp pasienten videre, påpeker Helsetilsynet.

Kvinnens fastlege ville ikke slå seg til ro med dette og kontaktet en annen overlege på samme sykehus. Han gjennomførte koloskopi, og ikke mange dager etterpå ble det slått fast at kvinnen hadde kreft i tarmen og spredning til enkelte lymfeknuter i nærheten.

Hun er siden operert og har fått cellegift, opplyser Fylkesmannen.

- En feilvurdering

Helsetilsynet påpeker at legen skulle gjort koloskopi for å utelukke kreft etter funn fra CT-undersøkelsen. Legen har i ettertid erkjent at det var en feilvurdering å ikke utgreie pasienten, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Denne saken var den sjette tilsynssaken mot legen. De andre sakene endte uten reaksjon. Denne gang gir Helsetilsynet legen en advarsel.

Legen har tidligere skrevet følgende i en SMS til Bergens Tidende:

«I min uttalelse til Statens helsetilsyn har jeg svart at behandlingen var faglig begrunnet, men at jeg tok feil bedømmelse. Det beklager jeg. Når det gjelder de andre tilsynssakene, er de ferdig behandlet av tilsynsmyndighetene og medførte ingen reaksjoner.»

Helstilsynet sier at de tidligere sakene gjelder dessuten andre forhold og ikke har vært vurdert av Statens helsetilsyn.

— Det er ikke vektlagt i den siste saken hvor legen ble gitt en advarsel, sier Sagen.