- Advarte Madsen om at det kunne smelle

Drapstiltalte Jarle Olsen holder fortsatt på historien om at han kun ba Tor Helge Flaten om å gi avdøde Øyvind Bjarte Madsen «noen smeller». Åsane-drapet