Tobakk for 200.000 borte vekk

Tobakksvarer til ein verdi av 200 tusen kroner er forsvunne frå Kiwiforretninga i Lindås Senter.