Ikkje større kreftfare på Skotaberg

Folk på Skotaberg på Stord kan pusta letta ut. Det døyr ikkje fleire av kreft der enn andre stader.