RV støtter okkupasjon

Mens RV støtter boligokkupasjon av tomme hus, ber Unge Høyre Boligaksjonen fratre vervene sine i NSU.