Bedre for byens bostedsløse

Bergen kvalitetssikrer tilbudet til de bostedsløse. Kommunen har inngått avtale med tolv private utleiere om midlertidig botilbud.