Heim med halvferdig utdanning

I haust kom 15 år gamle Jahnvi frå India for å gå to år på verdsgymnaset i Fjaler. Til våren kan ho bli send tilbake, utan fullført utdanning. Kristin Clemet vil ikkje lenger betale for skulen som har dronning Sonja som sin høge beskyttar.