150 studenthybler lagt på is

De ville bygge 300 studenthybler, men fikk bare penger til 113. Nå fortviler Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).