Lang venteliste i Årstad

Årstad er den bydelen som har den klart lengste ventelista for sjukeheimsplass. Det går fram av ein ajourført statusrapport for ventelistesituasjonen for bydelen.