Ungdom blir psykotiske av rus

Psykiatrisk Ungdomsteam ser en sterk økning i antall unge som aldri tidligere har hatt kontakt med hjelpeapparatet, men som har utviklet store psykiske problemer på grunn av rusbruk.