Gassfabrikk i Øygarden i fare

Den planlagte naturgassfabrikken på Kollsnes i Øygarden blir kanskje likevel ikke bygget.